۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۹

کودکان کاردستمایه درآمد و قربانی آسیب های اجتماعی

کودکان کاردستمایه درآمد و قربانی آسیب های اجتماعی
کرج-ایرنا- فقرو نداری و شاید سوء استفاده باندهای ثروت اندوزی سبب سازآن شده تا امروز کودکانی به بهای نان آوری و ارتزاق در حاشیه ومتن شهرهایی مانند کلانشهر کرج دستمایه درآمد و قربانی آسیب های اجتماعی شوند.

به گزارش ایرنا، ترازو، قوطی واکس، جعبه های دستمال کاغذی، گل، فال ، اسپری شیشه شوی و ... دستمایه ای برای کار دستانی کوچک که به جبرفقر و نداری نان آور خانه و خانواده در پیاده روها، خیابان ها و پشت چراغ قرمزها شده اند.
دراین میان چراغ قرمز چهار راه اگر چه علامت خطر برای تردد خودروها به شمار رود اما فرصتی سبز برای کودکانی است که رویاهای بهزیستی را در کسب درآمد برای خانه و خانواده می بینند.
کم اتفاق نیفاده که جستجوی نان آن هم با دستانی کوچک در لابه لای خودروها با حادثه مرگبار رقم خورده است.
حادثه ها برای کودکانی کوچک از این دست کم نیست و از همه مهمترآسیب هایی است که آینده فکری آنان را تباه و تیر و ترکش های آسیب روزگار کانون خانواده وحتی جامعه را سیاه کند.
اگرچه خانواده هایی از سر نداری و فقر کودکان را روانه کار می کنند اما احساس این خطر که آیینه های پاک به بهایی ناچیز مخدوش می شوند هنوز در کانون نگاه ها قرار نگرفته است.
مشکل کودکان کار که امروزه به صورت یک مساله یا پدیده اجتماعی دربیشتر شهرهای پرجمعیت نمایان شده است معلول عوامل متعددی است که این عوامل نتیجه بی توجهی یا کم کاری کلیه اقشار جامعه است.
با این حال اگر هر یک از سازمان های دولتی وغیر دولتی مسئولیت و رسالت ذاتی خود را به نحو احسن به انجام دهند به آسانی شاهد آسیب هایی از این دست نخواهیم بود.
کارشناس امور اجتماعی بهزیستی البرز می گوید: پدیده کودکان خیابانی در این استان معلول عوامل متعددی مانند برنامه های جزیره ای بخش دولتی، اطلاعات ناقص و گاه نادرست شهروندان در خصوص این موضوع، فعالیت سلیقه ای و پراکندگی بخش غی دولتی، کمبود زیر ساخت ها و منابع مالی است.
مهشید موقر اضافه کرد: فقر، عوامل فرهنگی، مهاجرت، بیکاری یا اعتیاد والدین ، بی تفاوتی نسبت به اشتغال کودکان و عادی شدن کار کودکان در جامعه، طلاق ،شکاف طبقاتی ، توزیع ناعادلانه ثروت، تعداد زیاد اتباع خارجی ساکن در استان ، همجواری با پایتخت، وجود چند زندان بزرگ در کرج و مهاجرت خانواده زندانیان به البرز از عواملی است که کودکان را روانه کار کرده است.
وی ادامه داد: قرار داشتن البرز در مسیر ارتباطی چند استان و به تبع آن افزایش مهاجرت پذیری، کنترل نشدن حاشیه نشینی در استان ، نا اگاهی شهروندان در خصوص شرایط کودکان خیابانی از جمله مواردی است که به صورت مستقیم وغیر مستقیم جزء علل زمینه ای این مشکل می باشند .
کارشناس دیگر اموراجتماعی نیز در بهزیستی گفت: پس از شناسایی علل بومی این پدیده با دو رویکرد پیشگیری و درمان می توان برای مقابله اقدام نمودکه هر دو روش بایستی موازی و همزمان با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد چرا که توجه صرف به یک جنبه از مسئله منجر به حل مشکل نخواهد شد هر چند که ممکن است در مقاطع زمانی کوتاه نتایج مختصری را به همراه داشته باشد .
مریم صدیقی ادامه داد: برای پیشگیری می بایستی با سیاست گذاری مسئولان استانی و حمایت و همراهی سازمان های مردم نهاد، شهروندان ، صاحبان صنایع و اصناف حمایت های مناسب اجتماعی ، اقتصادی از این کودکان وخانواده هایشان صورت گیرد.
وی اضافه کرد: از دیگر سو و در مواردی که مشکلات وآسیب های موجود در خانواده منجر به حضور کودک در خیابان ها یا کارگاه ها شده است است باید برجنبه درمانی موضوع متمرکز شد.
صدیقی خاطرنشان کرد: در این خصوص توجه به کاهش آسیبهای ناشی از حضور کودک در خیابان یا محل کار و بررسی و رفع علل وعوامل زمینه ساز مشکل جهت بازگشت کودک به شرایط زندگی عادی ضروری می باشد .
وی گفت: موضوع مورد توجه دیگر در بحث مقابله با پدیده کودکان خیابانی ضرورت فرهنگ سازی در استان درزمینه شیوه های صحیح حمایت از این کودکان می باشد چرا که شیوه های فعلی و برخورد احساسی و لحظه ای شهروندان با این موضوع نه تنها تاثیری در کاهش این پدیده نداشته بلکه گاه منجر به رشد این پدیده نیز می شود.
این کارشناس امور اجتماعی اظهار کرد: با توجه به موارد مطرح شده می توان چنین نتیجه گرفت که درصورت رسیدن به وحدت رویه ، تجمیع امکانات ، استفاده از ظرفیت های موجود و پرهیز از فعالیت های جزیره ای می توان انتظار داشت که به مروز زمان شاهد کاهش حضور کودکان در خیابان ها وکارگاه ها باشیم .
مدیرکل بهزیستی استان البرز نیز از اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی خبرداد .
داریوش بیات نژاد گفت: برای حل معضل کودکان کاروخیابانی تدابیری از سوی دولت اندیشیده شده است و نهاد ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای برنامه شناسایی، جمع آوری، پذیرش و آموزش کودکان کار و خیابان در مراحل مختلف شده اند.
بیات نژاد ادامه داد: سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار، طبقه بندی این افراد را از راه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی پیگیری می کند.
مدیرکل بهزیستی البرز گفت: بر این اساس پس از شناسایی و جمع آوری این افراد توسط نهاد های انتظامی و شهرداری، مبادرت به غربالگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست خیابانی می کند و آنها را برای ساماندهی و توانمند سازی به مراکز ساماندهی کودکان کار و خیابان می فرستد.
این مسئول گفت: با استفاده از خدمات مراقبتی و نگهداری، مددکاری و اجتماعی، روان شناسی و مشاوره بهداشتی درمانی امکان توانمند سازی فکری، روحی و روانی این کودکان و بازگشت آنها به زندگی سالم مهیا می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری البرزگفت : تاکنون بیش از500 کودک کار دراین استان شناسایی شده است .
مهدی جوهری افزود: طرح جمع آوری کودکان کار دراین استان درسه محور پیگیری شده و دردستگاه های مختلف اداره کل بهزیستی و شهرداری کرج با جدیت دنبال می شود.
وی اضافه کرد: طبق آیین نامه اجرایی که دراستان البرز مصوب شده این طرح درسه فاز تبیین شده که درفاز اول جمع آوری ، درفاز دوم غربالگری و درفاز سوم نیز سرپرستی آن ها نیز به حوزه های مربوطه برحسب شرایط واگذارشود .
وی گفت : درحوزه غربال گری شناسایی وضعیت سرپرستی آن ها بررسی شده و چنانچه این کودکان فاقد سرپرست باشند دراین مراکز به صورت شبانه روزی نگهداری شوند.
وی افزود: درزمان حاضر دو مرکز برای نگهداری این کودکان کار توسط اداره کل بهزیستی استان البرز درنظرگرفته شده که پس ازغربالگری برحسب شرایط در این مراکزنگهداری می شوند.
جوهری خاطرنشان کرد : با توجه به قول های مساعد توسط مسئولان شهرداری کرج یک مرکز برای نگهداری این کودکان نیز درآینده نزدیک آماده و تحویل خواهد شد.
وی یادآورشد که با برنامه ریزی های انجام شده مقررشده این طرح تا پایان سال جاری به طورکامل اجرایی شود .
کودکان خیابانی به عنوان مساله اجتماعی و جهانی از معضلات شایع کلان شهرها در جوامع توسعه یافته و نیز در حال توسعه (از جمله جامعه ایران ) به شمار می رود.
این پدیده به عنوان یک پدیده آسیبی ونیز آسیب زا در سطوح فردی و اجتماعی توجه صاحبنظران اجتماعی،آسیب شناسان و نیز مدیران وبرنامه ریزان شهری را به خود جلب کرده است.
8029/2098/ 6155 خبرنگاران حکیمه کشاورز - مریم صوفی ** دبیر:محمد عزیزپور

منبع : ایرنا

پربازدیدترین امروز

website tracking