۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۰۴

حبیب کارکن بیرق، محسن ایمانی، علیرضا صادق‌زاده، طوبی کرمانی

شک روش‌شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی

شک روش‌شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی
به کارگیری شکِ روش شناختی در تربیت اعتقادی منجر به نتایج زیر می‌شود: احترام به آزادی و اختیار متربّی؛ پرورش تفکّر انتقادی متربّی؛ اندیشیدن به جای حفظ اندیشه‌های دیگران؛ جلوگیری از تعصّب و دعوت به گفتگو و ...

چکیده

هدف این مقاله تبیین شکِ روش شناختی، به عنوان روشی برای تربیت اعتقادی است. روش این تحقیق، که از نوع تحقیقات بنیادین و نظری است، توصیفی - تحلیلی و استنباطی و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و فیش برداری است. با توجه به اینکه عنوان مقاله، برگرفته از اصطلاح مشهور شکِ روش شناختی دکارت است، ابتدا به معرفی اجمالی این نوع شک پرداخته شده، در ادامه شک غزّالی نیز به دلیل مشابهتی که با شکِ دکارت دارد به اختصار بیان شده است. چالش تلقین در برابر تربیت اعتقادی؛ شک مطلوب و نامطلوب؛ شک و یقین در اسلام و راه برطرف نمودن شک؛ چیستی تربیت اعتقادی و اهمیت آن؛ و در نهایت استفاده از شکِ روش شناختی برای تربیت اعتقادی، به ترتیب، موضوعات بعدی این مقاله را تشکیل می‌دهند. تحقیق حاضر نشان می‌دهد که به کارگیری شکِ روش شناختی در تربیت اعتقادی منجر به نتایج زیر می‌شود: احترام به آزادی و اختیار متربّی؛ پرورش تفکّر انتقادی متربّی؛ اندیشیدن به جای حفظ اندیشه‌های دیگران؛ جلوگیری از تعصّب و دعوت به گفتگو؛ دستیابی به یقین فکری و آرامش روانی.

نویسندگان:

حبیب کارکن بیرق: دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

 محسن ایمانی: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا صادق‌زاده: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 طوبی کرمانی: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دو فصلنامه تربیت اسلامی - دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس

اخبار مرتبط

website tracking