۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۸

جدول/ مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت در روزهای کرونایی

جدول/ مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت در روزهای کرونایی
کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور لیست مشاغل مجاز و غیر مجاز برای فعالیت پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را منتشر کرد.

منبع : مشرق
website tracking