۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۲

پیاده سازی سایت های الگویی محصولات کم آب بر و اقتصادی درسیستان

پیاده سازی سایت های الگویی محصولات کم آب بر و اقتصادی درسیستان
شهرکی گفت :سایت های الگوئی جامع تولیدی و ترویجی محصول گندم در سطح ۱۰هکتار از اراضی که آب مطمئن از شبکه ۴۶هزارهکتاری انتقال آب بالوله به اراضی دشت سیستان دریافت می کند اجرا شد.

بهزاد شهرکی مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، گفت:باهدف دستیابی به حداکثر عملکرد در واحد سطح وبا رعایت تاریخ کاشت، کشت مکانیزه، استفاده از بذور گواهی شده، مباحث تغذیه ای و حاصلخیزی ، سایت های الگوئی جامع تولیدی و ترویجی محصول گندم در سطح ۱۰هکتار از اراضی که آب مطمئن از شبکه ۴۶هزارهکتاری انتقال آب بالوله به اراضی دشت سیستان دریافت می نمایند اجرا شد

بهزاد شهرکی با اشاره به در اختیار قرار دادن آب در زمان مناسب و رعایت دور آبیاری ونیز اعمال مدیریت صحیح کاشت و داشت پیش بینی کرد در این سایت ها عملکرد محصول بیش از ۵ تن در هکتار باشد.

مدیر هماهنگی ترویج تاکید کرد کسب نتایج مطلوب در تولید محصول در این سایت های الگویی مدل و مشوق کاربردی برای کشاورزان منطقه خواهد بود.

وی تصریح کرد : اجرای سایت های الگوئی ترویجی بر روی محصولات کم آب بر و اقتصادی متناسب با حجم آب تخصیصی ، جهت دستیابی به الگوی کشت مناسب، از برنامه ها و اولویت های سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد .

 در سنوات گذشته به دلیل ناپایداری آب، عملکرد گندم در واحد سطح ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده که فاقد توجیه اقتصادی است .در این سایت ها با بهره گیری از شبکه انتقال آب با لوله ، دور های منظم آبیاری واعمال مدیریت مزرعه ، ارتقاء ۳تا ۴ تنی عملکرد در واحد سطح را خواهیم داشت.

کلیدواژه ها :آب سیستان برداشت گندم
منبع : باشگاه خبرنگاران

پربازدیدترین امروز

    website tracking