۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۹

هوای تهران در مرز آلودگی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۹ قرار داشت و کیفیت هوا قابل قبول است.هوای تهران از ابتدای سال ۲۵ روز هوای پاک ۲۳۱ روز هوای قابل قبول، ۷۶ روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.همچنین در مدت مشابه سال پیش تهران ۲۵ روز هوای پاک ۲۲۵ روز هوای قابل قبول و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۹ قرار داشت و کیفیت هوا قابل قبول است.

هوای تهران از ابتدای سال ۲۵ روز هوای پاک ۲۳۱ روز هوای قابل قبول، ۷۶ روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

همچنین در مدت مشابه سال پیش تهران ۲۵ روز هوای پاک ۲۲۵ روز هوای قابل قبول و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.
منبع : خبرگزاری دانشجو

بازتاب این خبر در رسانه ها

پربازدیدترین امروز

website tracking