۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۰۷

براساس لایحه بودجه ۹۹؛

بودجه سال آینده دانشگاه بیرجند ۱.۵۹۶.۱۷۰ درنظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پس از تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی، جزییات بودجه دانشگاه‌ها نیز مشخص شد. براساس این لایحه بودجه‌ای که دولت برای دانشگاه بیرجند در سال ۹۹ در نظر گرفته است، ۱.۵۹۶.۱۷۰ میلیون ریال است که از این مقدار ۲۲۷.۵۸۹ میلیون ریال برای امور رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان اختصاص یافته است.بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها در لایحه بودجه، در چند بخش تقسیم شده است که دولت برای برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی در دانشگاه بودجه‌ای معادل ۱۲۷.۲۲۲ میلیون ریال درنظر گرفته است. شرح بودجه دانشگاه بیرجند را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پس از تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی، جزییات بودجه دانشگاه‌ها نیز مشخص شد.

براساس این لایحه بودجه‌ای که دولت برای دانشگاه بیرجند در سال ۹۹ در نظر گرفته است، ۱.۵۹۶.۱۷۰ میلیون ریال است که از این مقدار ۲۲۷.۵۸۹ میلیون ریال برای امور رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان اختصاص یافته است.

بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها در لایحه بودجه، در چند بخش تقسیم شده است که دولت برای برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی در دانشگاه بودجه‌ای معادل ۱۲۷.۲۲۲ میلیون ریال درنظر گرفته است.

شرح بودجه دانشگاه بیرجند را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.   جمعه//// بودجه سال آینده دانشگاه بیرجند ۱.۵۹۶.۱۷۰ درنظر گرفته شد    
منبع : خبرگزاری دانشجو

پربازدیدترین امروز

website tracking