۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳

نتایج والیبال ساحلی جوانان کشور در ارومیه

نتایج والیبال ساحلی جوانان کشور در ارومیه
مرحله گروهی والیبال ساحلی قهرمانی جوانان کشور در ارومیه به پایان رسید.

به گزارش برنا آذربایجان غربی، بعد از قرعه کشی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جوانان کشور در ارومیه این رقابت ها از صبح پنج شنبه آغاز شد که طی 36 بازی مرحله نخست این مسابقات با نتایج زیر به پایان رسید.

 

* گروه 1:

خراسان شمالی 2 - آذربایجان غربی 3 (1-2)

آذربایجان غربی 1 - خراسان رضوی (2-1)

آذربایجان غربی 1 - خراسان شمالی 2 (2-1)

آذربایجان غربی 1 - آذربایجان غربی 3  (2-1)

خراسان رضوی - خراسان شمالی 2  (1-2)

آذربایجان غربی 3 - خراسان رضوی (2-1)

1-آذربایجان غربی(1) 2-آذربایجان غربی(3) 3-خراسان شمالی(2) 4-خراسان رضوی

 

* گروه 2:

آذربایجان غربی 2 - مازندران 2 (1-2)

گلستان 2 - توابع تهران (1-2)

قزوین - توابع تهران (1-2)

آذربایجان غربی 2 - گلستان 2 (2-1)

مازندران 2 - گلستان 2 (2-1)

قزوین - آذربایجان غربی 2  (1-2)

مازندران 2 - قزوین (2-1)

توابع تهران - آذربایجان غربی 2 (1-2)

گلستان 2 - قزوین (2-1)

توابع تهران - مازندران 2 (1-2)

1-مازندران(2) 2-آذربایجان غربی(2) 3-توابع تهران 4-گلستان(2) 5-قزوین

 

* گروه 3:

هرمزگان - تهران (2-1)

گیلان 2 - خراسان جنوبی (2-1)

گلستان 1 - خراسان جنوبی (2-1)

هرمزگان - گیلان 2 (2-1)

تهران - گلستان1 (1-2)

خراسان جنوبی - هرمزگان (1-2)

تهران - گیلان 2 (1-2)

گلستان 1 - هرمزگان (2-1)

خراسان جنوبی - تهران (1-2)

گیلان 2 - گلستان  1 (1-2)

1- گلستان(1) 2- هرمزگان 3-گیلان(21) 4-تهران 5-خراسان جنوبی

 

* گروه 4:

مازندران 1 - خراسان شمالی 1 (2-1)

آذربایجان غربی 4 - گیلان 1 (1-2)

خراسان شمالی 1 - اردبیل (2-1)

آذربایجان غربی 4 - مازندران 1 (1-2)

اردبیل - گیلان 1 (1-2)

مازندران 1 - اردبیل (2-1)

خراسان شمالی 1 - آذربایجان غربی 4 (2-1)

گیلان 1 - مازندران 1 (2-1)

اردبیل - آذربایجان غربی 4 (1-2)

گیلان 1 - خراسان شمالی 1 (2-1)

1- گیلان(1) 2- مازندران(1) 3-خراسان شمالی(1) 4-آذربایجان غربی(4) 5-اردبیل

 

گروه بندی مسابقات بشرح زیر است:

گروه 1: آذربایجان غربی1 ، خراسان شمالی 2 ، آذربایجان غربی 3 ، خراسان رضوی

گروه 2: آذربایجان غربی 2، گلستان 2 ، توابع تهران ، مازندران 2 ، قزوین

گروه 3: هرمزگان ، گیلان2 ، خراسان جنوبی ، تهران ، گلستان 1

گروه 4 :مازندران ، اردبیل ، گیلان 1 ، خراسان شمالی 1 ، آذربایجان غربی 4

 

منبع : برنا

پربازدیدترین امروز

website tracking