۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۴۹

تو رو خدا این لباس پاره رو از ما نگیرین!

تو رو خدا این لباس پاره رو از ما نگیرین!
رئیس پلیس تهران هشدار داده که با عرضه کنندگان لباس پاره برخورد می شود. این موضوع سوژه طنز شهرونگ شد.

رئیس پلیس تهران هشدار داده که با عرضه کنندگان لباس پاره برخورد می شود. این موضوع سوژه طنز شهرونگ شد.

تو رو خدا این لباس پاره رو از ما نگیرین!

تو رو خدا این لباس پاره رو از ما نگیرین!

کلیدواژه ها :پلیس خدا طنز سوژه
منبع : برترین ها
website tracking