۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۵

مهمترین مولفه قدرت راهپمایی اربعین؛ هم‌صدایی امت اسلام

مهمترین مولفه قدرت راهپمایی اربعین؛ هم‌صدایی امت اسلام
گروه اجتماعی- رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان با بیان اینکه راهپیمایی اربعین حسینی نقطه عطف تمدن اسلامی است گفت: هم‌صدایی و وحدت بین امت اسلام، تراکم و فراوانی جمعیت، مودت و دوستی بین اقوام و ادیان دینی مختلف و اشتراک گذاشتن تمام فرهنگها مهمترین مولفه‌های قدرت و اقتدار راهپمایی اربعین است.

راهپیمایی اربعین؛ نقطه عطف تمدن اسلامی

حجتالاسلام محمد رضا شمس الدین، رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان در گفت و گو با ایکنا از سمنان، با بیان اینکه راهپمایی اربعین مخصوص این سالها نیست و این سنت حسنه از سالیان قبل بین مردم ایران و عراق بوده اظهار کرد: کثرت جمعیت در این مراسم تعیین کننده است جمعیتی که از کشورها و ملتهای مختلف، ادیان ، حضور کشیشهای مسیحی ، یهودیان و اهل تسنن به این مراسم میآیند موجب خنثی شدن دستاوردهای شوم فرقه وهابیت که در حال تفرقه و دسیسه است میباشد.

وی ادامه داد: اتاق فکری که از سوی استکبار و دشمنان تشکیل شد در پی خدشه دار کردن اربعین بود و در روزهای اخیر سعی در ایجاد ناامنی در عراق را داشت اما جوشش و خروش عظیمی که در راهپمایی اربعین حسینی امسال به وجود امد موجب شد تا نقشههای دشمنان نقش بر اب شود.

شمس الدین در پاسخ به این سوال که چه افتهایی ممکن است مناسک مردمی اربعین را تهدید کند گفت: افت هر گونه مساله و نماد دینی خرافهگرایی است زیرا خرافه و توهمات دینی موجب میشود عیار کار خدشه دار شود که در این راستا نفوذ فرقههای انحرافی در قشر جوان، دختران و پسران که خالی از ذهن هستند موجب شک و شبهه برای آنان میشود که این مهم میطلبد تا کارشناسان اموزش دیده دینی در موکبها حضور داشته تا در رفع این شبهات و توهمات بکوشند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان علت برخی مخالفتها با حرکت اربعین را بی بهرهگی ، بی استعدادی و رویکردهای مختلف غرب گرایانه برخی سلیبرتیها و افراد بی اطلاع دانست و یادآور شد: این مخالفتها و شبهات عمقی نیست بلکه شخصی و بیاطلاعی محض است و رسمیت ندارد که در این راستا هر ساله بر تعداد زائرین راهپمایی اربعین افزوده میشود.

شمس الدین متذکر شد: همصدایی و وحدت بین امت اسلام، تراکم و فراوانی جمعیت، مودت و دوستی بین اقوام و ادیان دینی مختلف و اشتراک گذاشتن تمام فرهنگها مهمترین مولفههای قدرت و اقتدار راهپمایی اربعین است که خود پیاده روی در خاک و خل مشت محکمی به استکبار جهانی و فرق معاند است که این تراکم و زیادی جمعیت بالاترین بمب اتمها را ناکارامد میکند.

وی پیادهروی اربعین حسینی را نقطه عطف تمدن اسلامی برشمرد و افزود: اربعین خود فرهنگ است زیرا کل امت اسلامی اقتدا به شخصیت واحد یعنی امام حسین (ع) میکنند که ایثار، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی نشات گرفته از فرهنگ حسینی است.

به گفته وی؛ بیبرنامگی و بینظمی از دیگر آفات این حرکت عظیم  است زیرا این موضوع برای کسانی که برای اولین بار به این سفر میروند نباید موجب دلزدگی شود که دست اندرکاران در این خصوص باید اهتمام ورزند.

انتهای پیام
منبع : خبرگزاری قرآن

پربازدیدترین امروز

website tracking