۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۴

سردار مومنی؛

شاخص های تمایل به مواد مخدر در آذربایجان غربی کم است

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :شاخص های تمایل به مواد مخدر در آذربایجان غربی کم است.

سردار مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت و گو با گفت:کمپ های ترک اعتیاد باید به سمت مهارت آموری سوق پیدا کنند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ایجاد بستر مردمی کردن یاری گری در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد : از هر گونه طرح و برنامه در راستای گفتمان، پیشگیری و اجتماعی کردن مواد مخدر حمایت می کنیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران
website tracking