۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۹

فلسفه های دنیا از زبان محمدرضا گلزار!

محمدرضا گلزار پست زیر را منتشر کرد.
به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا گلزار نوشت: 
این دنیا دنیای تعامل است.

اخبار چهره ها- هر انچه یافتی، به بهائی یافته ای و هر انچه گم کردی بهائی است بر ان چیزی که دیر یا زود خواهی یافت.

هر سکه ای که دنیا به محبت به کف تو مى گذارد،بهائی دارد که بر روی دیگر ان ثبت شده است.

فریب کسانی راکه مى گویندسکه عشق و محبت فقط یک رو دارد را نخور!
سکه یک رو اصل نیست .

 

کلیدواژه ها :گلزار محمدرضا گلزار
منبع : افکار نیوز
website tracking