۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۴۱

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی:

سلف سرویس پردیس کرج دانشگاه خوارزمی، صنعتی است

احمد زنگانه، معادن دانشجویی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو درخصوص سلف سرویس‌های این دانشگاه گفت: سلف سرویس‌های پردیس کرج صنعتی شده و در پردیس‌های تهران هم تا ۸۰ درصد صنعتی است. زنگانه گفت: در پردیس‌های تهران درخواست‌هایی برای تعمیر دریافت شده که در تابستان انجام می‌شود.معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در سلف سرویس سه خوابگاه پسران و ۵ خوابگاه دختران در تابستان تعمیرات جزئی انجام می‌شود. وی با اشاره به ظرفیت سلف سرویس‌های این دانشگاه گفت: در پردیس تهران دانشگاه خوارزمی ظرفیت رستوران آزاد ۲۵۰ نفر است و سلف دولتی این دانشگاه ظرفیت پذیرایی از ۶۵۰ نفر را دارد. زنگانه گفت: رستوران آزاد در پردیس کرج نیز ۲۵۰ نفر ظرفیت دارد و سلف‌های دولتی این پردیس ظرفیت پذیرایی از ۲۰۰۰ دانشجوی دختر و پسر را دارد.

احمد زنگانه، معادن دانشجویی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو درخصوص سلف سرویس‌های این دانشگاه گفت: سلف سرویس‌های پردیس کرج صنعتی شده و در پردیس‌های تهران هم تا ۸۰ درصد صنعتی است.

زنگانه گفت: در پردیس‌های تهران درخواست‌هایی برای تعمیر دریافت شده که در تابستان انجام می‌شود.

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در سلف سرویس سه خوابگاه پسران و ۵ خوابگاه دختران در تابستان تعمیرات جزئی انجام می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت سلف سرویس‌های این دانشگاه گفت: در پردیس تهران دانشگاه خوارزمی ظرفیت رستوران آزاد ۲۵۰ نفر است و سلف دولتی این دانشگاه ظرفیت پذیرایی از ۶۵۰ نفر را دارد.

زنگانه گفت: رستوران آزاد در پردیس کرج نیز ۲۵۰ نفر ظرفیت دارد و سلف‌های دولتی این پردیس ظرفیت پذیرایی از ۲۰۰۰ دانشجوی دختر و پسر را دارد.
منبع : خبرگزاری دانشجو
website tracking