۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۳

نمی‌توان ذهن انسان‌ها را تحریم کرد

نمی‌توان ذهن انسان‌ها را تحریم کرد

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، مسلم خانی مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم انعقاد تفاهمنامه سه‌جانبه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق سرمایه‌گذاری تعاون با اشاره به اینکه نیروی کار حرفه‌ای، موردی مهم است، گفت: سه ویژگی استعداد و قابلیت‌، انگیزه و علاقه، مهارت و تخصص در تربیت نیروی کار حرفه‌ای نقش دارند و این موارد هرچه همپوشانی بیشتری با هم داشته باشند، اقدامات بهتر انجام خواهند شد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشوری این است که نیروی کار حرفه‌ای باشد، ولی اکنون ۱۷.۱ درصد نیروی کار حرفه‌ای در صنعت وجود دارد؛ یعنی از صد درصد همین مقدار در کار خود مستعد هستند و در کار خود تخصص دارند.

خانی با بیان اینکه تربیت استعدادهای درخشان از بانک مرکزی مهم‌تر است، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: همه دارایی‌های کشور در استعدادهای درخشان قرار دارند و کشف استعدادهای مدیریتی نخبگان نیز امری مهم است؛ اغلب نخبگان ما حداقل کارشناس و حداکثر تکنیسین حرفه‌ای می‌شوند، اگر به نمایندگان مجلس، وزرا و… بنگریم نسبت نخبگی آنان به کمتر از یک درصد می‌شود.

مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: اینکه استعدادهای درخشان را به سمت گوش‌به فرمان شدن می‌بریم که این خوب نیست. همچنین اگر این استعدادهای درخشان در اختیار مدیران غیرنخبه قرار گیرند، با مشکل مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانک ایده‌های سرآمد موردی مهم است که باید به آن توجه شود. ما تعدادی ایده‌های عمومی و همچنین ایده‌های سرآمد داریم که این ایده‌های سرآمد بخش مهم هستند و اگر پالایش و تبدیل به فعالیت استارت‌آپ می‌شوند، مورد متمایزی برای استعدادهای درخشان است؛ بنده عقیده دارم که هر کدام از استعدادهای درخشان منابعی از ایده هستند که باید سناریوهایی برای آنها تعریف کنیم.

خانی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اکنون تحریم‌های نفتی وجود دارند و برای ما مشکلات بسیار ایجاد کرده‌اند، ولی ذهن انسان‌ها هیچ‌گاه تحریم نمی‌شود و نمی‌توان برای آن مرز در نظر گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم کرسی تعاون و کارآفرینی را برای نخبگان فراهم کنیم؛ یقینا در همه جای دنیا این نخبگان هستند که سرنوشت کشور را تعیین می‌کنند و چون ما در کشور خود بخش نخبگان را رشد ندادیم به توسعه‌نیافتگی معروف شدیم. امروز جلسه‌ای برگزار شد که هم ما را شاد می‌کند و هم غمگین؛ ما این همه ثروت داریم ولی متأسفانه متکدی هستیم و جزو فقرا محسوب می‌شویم.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌

کلیدواژه ها :آموزش نخبگان ایده
منبع : فارس
website tracking