۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۳۷

اشتغال زنان، آری یا خیر؟

اشتغال زنان، آری یا خیر؟
گروه اجتماعی- مشارکت و حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی و یا خدماتی، عمری به قدمت زندگی اجتماعی انسان دارد، از طرفی یکی از مهم‌ترین و پذیرفته‌ترین نقش‌های زن، نقشی است که در خانواده ایفا می‌کند. خانواده یکی از ارکان مهم جامعه انسانی است و زنان به عنوان همسر و مادر عضو کلیدی آن به شمار می‌روند.

اشتغال زنان، آری یا خیر؟امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می‌آورند و حتی مجبور گشته‌اند علاوه بر مسئولیت‌های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت‌های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می‌شویم. افرادی که در دو جبهه مهم یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه هستند.
در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه می‌پرداخت. اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنین مشارکت‌هایی در حدی بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهای خانواده بود اما با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیچیده تر شدن تقسیم کار، امروزه زنان علاوه بر ایفای این نقش‌ها، پذیرای مسئولیت‌های عمده تری نظیر اشتغال در بیرون از خانه هستند.
اشتغال زنان با پیشرفت جوامع، تغییر و تحول پیدا کرده است. ورود ماشین و صنعت بر اشتغال زنان اثر گذاشته و آنان را از مشاغل سنتی به سوی بخش‌های صنعتی سوق داده است.
نیل به تعادل‌های اساسی جغرافیایی، افزایش مشارکت‌های آگاهانه سیاسی و اجتماعی در برنامه ریزی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، ریشه کن کردن بی سوادی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با افزایش میزان اشتغال زنان و مشارکت‌های اقتصادی آنان، رابطه تنگاتنگ و در هم تنیده دارد و همین طور بهبود الگوی معیشتی خانواده، نحوه تنظیم روابط درون خانواده و تربیت فرزندان از جمله مواردی است که ارتباط نزدیک با میزان سواد و تحصیلات و مشارکت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان در بیرون از خانوار دارد.
زنان باید در تصمیم‌گیری، به ویژه در امور مربوط به توزیع کار، منابع، درآمد و هزینه، مشارکت بیشتری پیدا کنند. چنین مشارکتی را باید هم از طریق سازمان‌هایی که خود زنان تشکیل می‌دهند و هم از راه عضویت آنان در سازمان‌های دیگر تشویق کرد.
مشارکت و حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی و یا خدماتی، عمری به قدمت زندگی اجتماعی انسان دارد. زنان به عنوان نیمی از جامعه نقش مؤثری در ایجاد تمدن‌های بشری داشته‌اند، هر چند در برهه‌هایی از تاریخ نقش آن‌ها در کنار مردان کمرنگ، نامرئی و یا در قالب کارهای خانگی بوده است، اما همواره اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه امری عادی تلقی می‌شد. یکی از مهم‌ترین و پذیرفته‌ترین نقش‌های زن نیز، نقشی است که در خانواده ایفا می‌کند. خانواده یکی از ارکان مهم جامعه انسانی است و زنان به عنوان همسر و مادر عضو کلیدی آن به شمار می‌روند.
تساوی زن و مرد در اسلام
از دیدگاه قرآن، زن و مرد در ارزش‌های انسانی یکسان هستند، هر چند در یک نگرش غایت مدارانه، زن و مرد به تناسب خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود در راستای آن غایت تفسیر می‌شوند اما در اصول کلی اسلام تفاوتی میان زن و مرد نیست.
تساوی در اصل آفرینش
در داستان آفرینش که خداوند از جانشینی، سجده فرشتگان، دمیدن روح، تعلیم اسماء، وسوسه شیطان، دریافت کلمات الهی و توبه سخن گفته است، زن و مرد را یکسان دانسته و در آیات مربوطه از واژه هایی مثل «انسان» و «بشر» و «بنی آدم» استفاده کرده است.
غایتمندی حیات و آفرینش
خداوند هدف آفرینش آدمیان را که عبودیت، امتحان الهی و شناخت قدرت الهی است، به صورت عام مطرح کرده است.
نقش اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی
نفیسه نخعی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان‌جنوبی اظهار کرد: امروزه دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت واقعی جوامع، منوط و وابسته به استفاده و بکارگیری از توانمندی‌های نیمی از جامعه انسانی یعنی زنان است.
وی افزود: مشارکت اجتماعی زنان به معنای تأثیرگذاری آنان در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه، یک ضرورت دو جانبه هم برای زنان و هم برای جامعه محسوب می‌شود.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه هرچه حضور زنان در اجتماع، فعال‌تر و مؤثرتر باشد، کشور مراحل پیشرفت و توسعه یافتگي را سريع‌تر طي خواهد كرد، تصریح کرد: میزان نقش و مشارکت زنان در جامعه به ویژه در زمینه‌های اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و حتي سياسي تا حد زیادی وابسته به برخورد و نگرش جامعه نسبت به زن است.
نخعی بیان کرد: با توجه به ضرورت حضور و مشارکت حقیقی زنان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌ها، برای تحقق جامعه مدنی، رشد و بالندگی جامعه بانوان کشور و نیز تسریع فرآیند توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت و بستر مناسب حضور آنان در تمام صحنه‌ها را فراهم می‌کند.
وی افزود: در عين حال اين حضور فعال نبايد باعث شود وظايف اصلي همسرداري و مادري زنان فعال مغفول بماند و اين مهم با تدبير زنان و برقراري تعادل بين مديريت خانه و مديريت اجتماعي محقق مي‌شود و در اين صورت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی آسیبی به بنیاد خانواده نمی‌زند.

اشتغال زنان، آری یا خیر؟
نرخ 20 درصدی اشتغال زنان در خراسان‌جنوبی
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌جنوبی همچنین در کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان 10.7 درصد است، گفت: همچنین نرخ بیکاری زنان خراسان جنوبی نیز 20 درصد است.
نخعی اظهار کرد: خراسان‌جنوبی سومین استان کشور از نظر مساحت است و 49.3 درصد جمعیت استان را زنان تشکیل می‌دهند که از این تعداد 41 درصد زنان جمعیت روستایی و 59 درصد زنان جمعیت شهری هستند.
وی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان در سال 95 حدود 38 درصد بوده که از این میزان 17 درصد سهم زنان شهری و 21 درصد سهم زنان روستایی بوده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان 10.7 درصد است، افزود: همچنین نرخ بیکاری زنان خراسان‌جنوبی نیز 20 درصد است.
نخعی تصریح کرد: سهم اشتغال زنان استان در بخش خدمات 38.7 درصد، در بخش کشاورزی 35.3 درصد و در بخش صنعت 28.4 درصد است.
وی با بیان اینکه خراسان‌جنوبی از نظر میزان مشارکت اقتصادی نیز استان نهم کشور است، ادامه داد: 125 تعاونی زنان در استان وجود دارد که از این تعداد 63 تعاونی از سال 92 تاکنون تشکیل شده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه 16 تعاونی زنان روستایی در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: خراسان‌جنوبی از نظر جمعیت زنان بیکار دارای تحصیلات عالیه در رتبه 27 کشور است.
نخعی با بیان اینکه 63 نفر زنان در استان کارآفرین هستند، اظهار کرد: 75 صندوق اعتبارات خرد روستایی با سرمایه 3 میلیارد تومان در استان است.
وی با بیان اینکه 2360 اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد سهم زنان است، گفت: 161 نفر از زنان در سال گذشته از تسهیلات مشاغل خانگی بهره‌مند شدند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌جنوبی یادآور شد: 1258 مربی ورزشی بانو و 8191 ورزشکار سازمان یافته در حوزه بانوان وجود دارد.
اشتغال زنان در عین تاثیرگذاری در جامعه و کمک به حضور فعال آنان در اجتماع، نباید باعث به فراموش سپردن مسئولیت‌های خانوادگی آنان شود، نباید فراموش کرد که مادرانگی مهم‌ترین نقش یک زن است.
انتهای پیام

کلیدواژه ها :همسر جمعیت بیکاری
منبع : خبرگزاری قرآن

پربازدیدترین امروز

website tracking