۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۲

ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺑﻴﺶ اﺯ ۴۵ ﻫﺰاﺭ نفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫای سیل زدگان گلستان

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜی ﮔﻔﺖ: ﺑﻴﺶ از ۴۵ ﻫﺰاﺭنفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫﺎی سیل زدگان ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ۴۲۲ ﻫﺰاﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩاﺭﻭﻳی ﺭاﻳﮕﺎﻥ برای بیماران ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪ.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ، ﺩﺭ ﺳﻴﻞ اﺧﻴﺮ ۱۰۴ هزار نفر ازمردم ﮔﻨﺒﺪ، ﺁﻕ ﻗﻼ، ﮔﻤﻴﺸﺎﻥ، ﺑﻨﺪﺭﺗﺮﻛﻤﻦ و مینودشت گرفتار این حادثه طبیعی بودند.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: اﺳﻜﺎﻥ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺎی اﻭﻝ، ﺭﻭﺯاﻧﻪ ۸ ﺗﺎ ۱۰ هزار ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۲ ﻫﺰاﺭ و ۸۰۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ۲۰ ﻛﻤﭗ اسکان ﺩاﺭﻧﺪ.    
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ/ م   ﻭﻳﺰﻳﺖ  ﺳﻴﻞ ﺯﺩه گان ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫا
منبع : باشگاه خبرنگاران

پربازدیدترین امروز

    website tracking