۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵

شرکت "سفیران دوراندیش آفتاب" در ساختمان دادمان چه می کند؟

شرکت "سفیران دوراندیش آفتاب" در ساختمان دادمان چه می کند؟
مطابق آگهی تاسیس منتشر شده از سوی روزنامه رسمی، تیرماه 94 شرکت تعاونی سفیران دوراندیش آفتاب به ریاست هیئت مدیره محمد ملاحسینی در ساختمان دادمان تاسیس شده است. حال این سئوال مطرح می شود که این شرکت در ساختمان وزارت راه و شهرسازی چه می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ 1394/4/22  «تاسیس شرکت تعاونی سفیران دوراندیش آفتاب در تاریخ 30/03/1394 به شماره ثبت 474241 به شناسه ملی 14005020428 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد.

موضوع شرکت: طراحی وب سایت و امور مربوط به رایانه و فضای مجازی بقیه طبق ماده 3 اساسنامه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین بلوار آفریقا اراضی عباس آباد ساختمان شهید دادمان کد پستی 15197113111 سرمایه شرکت: مبلغ 21000000 ریال منقسم به 21 سهم 1000000 ریالی که تعداد 21 سهم آن با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین طی گواهی .... نزد بانک توسعه تعاوت شعبه مستقل مرکزی ÷رداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت: آقای محمد ملاحسینی به شماره ملی 0052369374 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای رضا خنکدار طارسی به شماره ملی 2160716472 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن احمدی به شماره ملی 2590405634 به سمت عضو اصلی و منشی هیئت مدیره، خانم المیرا صابر نعیمی به شماره ملی 2595964781 به سمت عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل)، خانم مریم الکائی بهجت آباد به شماره ملی 4839438021 به سمت عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) انتخاب گردیدند. ...»

سه سال و چند ماه از تاسیس این شرکت می گذرد و فرد نزدیک به آخوندی همچنان همه کاره این شرکت است. حال این سئوال مطرح می شود که شرکت "سفیران دوراندیش آفتاب" در ساختمان دادمان (ساختمان وزارت راه و شهرسازی) چه می کند. و این که این شرکت چه ارتباطی با  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دارد؟

وزیر راه و شهرسازی که طبق پیش بینی های صورت گرفته به واسطه جدی بودن طرح استیضاح بر سفرهای استانی خود افزوده باید نسبت به شفاف سازی در خصوص "سفیران دوراندیش آفتاب" اقدام کند.  ملت باید بدانند شرکت مذکور با چه هدفی در دل ساختمان تحت مدیریت آخوندی تاسیس شده است.

تسنیم آمادگی انتشار توضیحات وزارت راه و شهرسازی در رابطه با "سفیران دوراندیش آفتاب" را دارد.

گفته می شود یکی از نهادهای نظارتی به ثبت شرکت در ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی ایراد گرفته و پایگاه خبری وزیر راه و شهرسازی به همین منظور به دنبال تغییر آدرس شرکت ثبت شده هستند.

کلیدواژه ها :سفیران دادمان
منبع : تسنیم

پربازدیدترین امروز

    website tracking