۱۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸

آشنایی با دکتر فرهاد تنها رشوانلو، از مشاهیر شهرستان فاروج؛

انتخاب با توست که مثلا پژوهشگر برتر باشی یاروزهای عمرت روی دور تکرار باشد

انتخاب با توست که مثلا پژوهشگر برتر باشی یاروزهای عمرت روی دور تکرار باشد
حرکت، گام اول موفقیت است، از خواستن تا رسیدن، یک فاصله فکری وزمانی دارد آنهم حرکت است که دکتر فرهاد تنها رشوانلو این فاصله را با حرکتش پر کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  پایگاه خبری فاروج، از اهالی روستای رشوانلو از توابع بخش مرکزی شهرستان فاروج است در دهمین روز از ماه شهریور سال 59 در این روستا متولد شد، پشت همان میز وصندلی هایی که امروز دانش آموزان این روستا تحصیل می کنند، الفبای خواندن ونوشتن را آموخت.

سالهای بعد از دوره ابتدایی تحصیلش، در شهرستان قوچان گذشت، دوره های تحصیلی را یکی پس از دیگری با موفقیت گذارند وحالا در کسوت یک استاد وپژوهشگر مسیر حرکت به سمت موفقیت های بیشتر را طی می کند.

بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی پدر و مادر: پیش بینی کننده های عزت نفس نوجوانان نقش درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر در انگیزش خودمختار و عملکرد تحصیلی فرزندان، خوش بینی و عزت نفس در دختران نوجوان: نقش سبک های هویت و..... از تالیفات این استاد دانشگاه وپژوهشگر  است.

دکتر فرهاد تنها، 5 طرح پژوهشی برای شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی

طی سال های 89 تا90 انجام داده است که از آن جمله می توان به ، بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت آنان، آسیب شناسی غربالگری دانش آموزان به مدارس عادی و خاص در استان خراسان شمالی و...

علاوه بر این طرح ها، وی، ناظر طرح پژوهشی، بررسی علی عوامل موثر بر افت تحصیلی در درس ادبیات فارسی و تاریخ ایران و جهان پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی در سطح استان خراسان شمالی هم بوده است.

این استاد دانشگاه با حضور در همایش ها ومجامع علمی از جمله، بررسی رابطه دوزبانگی، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، رشد شناختی و آسیب‌های روانی: مروری بر تحقیقات گذشته رابطه تجارب معنوی با خودکارآمدی درد و شدت درد در بیماران مالتیپل اسکلروزیس خراسان شمالی و......،  بر تجربیات خود افزوده است و علاوه بر آن

 

در 29 همایش خود سابقه همکاری در برگزاری آن داشته است در سابقه کاری دکتر تنها همکاری با مجلات علمی از جمله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان، فصلنامه علوم رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی ابهر و International Journal of Education and applied Sciences

می توان دید.

دکتر تنها سابقه عضویت در، انجمن روان شناسی ایران، انجمن روانشناسی تربیتی ایران و انجمن ایرانی روانشناسی را از سال 87 تاکنون نیز دارد.

وی تاکنون 8 کارگاه آموزشی برگزار کرده است وسوابق اجرایی متعددی دارد که برای آشنایی بیشتر در زیر آمده است.

با آرزوی موفقیت برای همه فرزندان این خاک وبوم که در مسیر اعتلای خود وجامعه تلاش می کنند.

 

ب) سوابق تحصیلی

 

 

 

دوره

رشته تحصیلی

محل تحصیل

سال دانش آموختگی

 

 

کارشناسی

علوم تربیتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

1381

 

 

کارشناسی ارشد

روان شناسی تربیتی

دانشگاه تهران

1387

 

 

دکتری

روان شناسی تربیتی

دانشگاه سمنان

مشغول به تحصیل

 

پ) سوابق شغلی

 

 

 

ردیف

محل خدمت

سمت شغلی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

 

1

اداره آموزش و پرورش شهرستان فاروج

سرپرست شبانه روزی/آموزگار/ مدیر

1/7/1385

02/10/1389

 

2

اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

کارشناس تحقیق و پژوهش

02/10/1389

31/06/1393

 

3

اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدی شهر سمنان

مشاور مدرسه

01/07/1393

31/06/1394

 

4

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد

کارشناس تحقیق و پژوهش

01/07/1394

04/12/1394

 

5

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی

05/12/1394

ادامه دارد

 

ت) سوابق تدریس

 

 

ردیف

واحد درسی

دانشگاه محل تدریس

تعداد واحد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 

1

روان شناسی رشد(1)

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

2

01/07/1390

31/10/1390

 

2

روان شناسی اجتماعی

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

2

01/07/1390

31/10/1390

 

3

روش تحقیق در روان شناسی(گروه 1)

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

3

15/11/1390

31/3/1391

 

4

روش تحقیق در روان شناسی(گروه 2)

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

3

15/11/1390

31/3/1391

 

5

روان شناسی رشد(1)

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

2

15/11/1390

31/3/1391

 

6

روان شناسی رشد(2)

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

2

15/11/1390

31/3/1391

 

7

روان شناسی تربیتی

دانشکده علوم قرآنی بجنورد

2

15/11/1390

31/3/1391

 

8

روان شناسی عمومی(گروه 1)

دانشگاه بجنورد

3

15/11/1390

31/3/1391

 

9

روان شناسی عمومی(گروه 2)

دانشگاه بجنورد

3

15/11/1390

31/3/1391

 

10

روش تحقیق در علوم تربیتی(گروه ابتدایی)

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

2

1/07/1391

31/10/1391

 

11

روش تحقیق در علوم تربیتی(گروه استثنایی)

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

2

1/07/1391

31/10/1391

 

12

اقدام پژوهی

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

3

15/11/1391

31/3/1392

 

13

روان شناسی تربیتی

دانشگاه بجنورد

2

15/11/1391

31/3/1392

 

14

روان شناسی عمومی

دانشگاه بجنورد

2

15/11/1391

31/3/1392

 

15

روش تحقیق در علوم تربیتی

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

3

01/07/1392

31/10/1392

 

16

روان شناسی یادگیری(گروه 1)

دانشگاه بجنورد

2

01/07/1392

31/10/1392

 

17

روان شناسی یادگیری(گروه 2)

دانشگاه بجنورد

2

01/07/1392

31/10/1392

 

18

روان شناسی یادگیری

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع)

2

15/11/1392

31/3/1393

 

19

روان شناسی عمومی

دانشگاه بجنورد

2

15/11/1392

31/3/1393

 

20

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان لسلامی

دانشگاه بجنورد

2

15/11/1392

31/3/1393

 

21

روانشناسی شخصیت

دانشگاه فرهنگیان، پردیس الزهراء(س) سمنان

2

01/07/1393

31/10/1393

 

22

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان لسلامی

دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی سمنان

2

01/07/1393

31/10/1393

 

23

روان شناسی رشد(1)

دانشگاه سمنان

3

15/11/1393

31/03/1394

 

24

روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش

دانشگاه سمنان

2

15/11/1393

31/03/1394

 

25

روانشناسی عمومی

دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی سمنان

2

15/11/1393

31/03/1394

 

26

سنجش و اندازه گیری

دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی سمنان

2

15/11/1393

31/03/1394

 

27

آمار استنباطی

دانشگاه بهار مشهد

3

15/11/1394

31/03/1395

 

28

روش تحقیق کمی و کیفی

دانشگاه بهار مشهد

4

01/07/1395

31/10/1395

 

ث) تألیفات

 

 

ردیف

عنوان

محل چاپ

درجه

دوره(شماره)

سال

 

1

بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

فصلنامه

دانشور رفتار

ISC

39

1388

 

2

درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی پدر و مادر: پیش بینی کننده های عزت نفس نوجوانان

فصلنامه علوم رفتاری

ISC

(4)5

1390

 

3

نقش درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر در انگیزش خودمختار و عملکرد تحصیلی فرزندان

خانواده پژوهی

ISC

8(29)

1391

 

4

خوش بینی و عزت نفس در دختران نوجوان: نقش سبک های هویت

روان شناسی کاربردی

ISC

6(22)

1391

 

5

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس

تحقیقات علوم رفتاری

ISC

(1)12

1393

 

6

General health, psychological and social wellbeing: The role of personal and occupational factors

 

International Journal of Education and Applied Sciences

علمی- پژوهشی

1(1)

2014

 

7

نقش پیش بینی کنندگی عوامل شخصیتی، عزت نفس و جهت گیری مذهبی در  رفتار شهروندی سازمانی

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

ISC

(1)15

1393

 

8

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر ابعاد خودکارآمدی مشاوران مدارس

پژوهش و سلامت

ISC

(1)5

1393

 

9

Perceived parenting styles, academic achievement andacademic motivation: A causal model

International Journal of Education and Applied Sciences

علمی- پژوهشی

1(2)

2014

 

10

نقش کیفیت تدریس استاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

ISC

(6)7

1393

 

11

ساختار عاملی و اعتبار یابی فهرست 25 نشانه ای(SCL-25)

اصول بهداشت روانی

ISC

(1)18

1394

 

12

هنجاریابی مقیاس ادراکات والدینی(POPS)

موسسه آزمون یار پویا

تهران     1390

 

13

هنجاریابی مقیاس خود کارامدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS)

موسسه آزمون یار پویا

تهران     1393

 

14

چگونه می‌توان ترس از آمپول زدن را در کودکان کاهش داد

مجله پیوند

آموزشی

350  آذر

1387

 

15

کاهش استرس ناشی از حوادث پیش بینی نشده در کودکان

مجله پیوند

آموزشی

351 دی

1387

ج) طرح‌های پژوهشی

 

 

ردیف

عنوان

کارفرما

سال

سمت

وضعیت

 

1

بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت آنان

شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی

1389

مجری

اتمام یافته

 

2

آسیب شناسی غربالگری دانش آموزان به مدارس عادی و خاص در استان خراسان شمالی

شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی

1389

همکار اصلی

اتمام یافته

 

3

بررسی مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در میان کارکنان اداری آموزش و پرورش خراسان شمالی

شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی

1389

همکار اصلی

اتمام یافته

 

4

بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی استان خراسان شمالی

شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی

1390

همکار اصلی

اتمام یافته

 

5

نقش دوره های آموزش خانواده استان در تغییر شیوه های تربیتی والدین

شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی

1390

همکار اصلی

اتمام یافته

چ) نظارت بر طرح پژوهشی

 

 

ردیف

عنوان

کارفرما

سال

 

1

بررسی علی عوامل موثر بر افت تحصیلی در درس ادبیات فارسی و تاریخ ایران و جهان پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی

شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی

1390

ح) همایش‌ها و مجامع علمی

 

 

ردیف

عنوان اثر ارائه شده

 عنوان همایش

محل

سال

 

1

بررسی رابطه دوزبانگی، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، رشد شناختی و آسیب‌های روانی: مروری بر تحقیقات گذشته

اولین همایش ملی دوزبانگی و آموزش

تبریز

اسفند 88

 

2

بررسی و مقایسه سلامت روانی و مؤلفه های هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع راهنمایی

همایش ملی علمی کاربردی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی در مدارس

کرج

اردیبهشت 89

 

3

الگوی ساختاری رابطه حمایت پدر از خودمختاری با انگیزش خودمختار تحصیلی و عزت نفس نوجوانان بر اساس نظریه خودتعیین گری

سومین کنگره ملی انجمن روان شناسی ایران

تهران

اسفند 89

 

4

آسیب شناسی غربالگری دانش آموزان دبیرستانی به مدارس عادی، نمونه، شاهد و استعدادهای درخشان

اولین کنگره بین‌المللی سلامت مدرسه

شیراز

مهر 90

 

5

رابطه تجارب معنوی با خودکارآمدی درد و شدت درد در بیماران مالتیپل اسکلروزیس خراسان شمالی

هشتمین کنگره بین‌المللیام‌اس ایران

مشهد

آبان 90

 

6

اثربخشی آب درمانی گروهی بر افسردگی، استرس، اضطراب و شادکامی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در بجنورد

هشتمین کنگره بین‌المللیام‌اس ایران

مشهد

آبان 90

 

7

نقش حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر در بهزیستی روانشناختی و اجتماعی، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی فرزندان

اولین کنگره بین‌المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه

تهران

 

اردیبهشت 91

 

8

خوش بینی وسرسختی روان شناختی در دانشجویان: نقش تعیین کننده هوش معنوی

ششمین همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان

رشت

اردیبهشت 91

 

9

بهزیستی روان‌شناختیو اجتماعی، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی دانشجویان: نقش حمایت از خودمختاری و گرمی پدر و مادر

ششمین همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان

رشت

اردیبهشت 91

 

10

گرمی پدر و مادر و جنسیت: تعیین کننده های یکپارچگی، پذیرش، مشارکت، شکوفایی و اختلال در کارکرد اجتماعی دانشجویان

هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده

تهران

خرداد 91

 

11

نقش شیوه فرزندپروری پدر در بهزیستی روان شناختی، عاطفه مثبت و منفی و افسردگی پسران

هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده

تهران

خرداد 91

 

12

میزان شیوع خودناتوان سازی در نوجوانان: نقش تعدیل کننده جنسیت

پنجمین کنگره بین‌المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان

تهران

آبان 91

 

13

نقش تعیین کننده صفات شخصیتی و عزت نفس در اقدام به امر به معروف و نهی از منکر

دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین

تهران

آذر 91

 

14

تمایزیافتگی، مقابله مذهبی و رضایت زناشویی در پرستاران

دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین

تهران

آذر 91

 

15

ارتباط جهت گیری مذهبی با گرایش کارکنان اداری به امر به معروف و نهی از منکر

دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین

تهران

آذر 91

 

16

احساس حضور و ارتباط با خدا، احساس مسئولیت در قبال دیگران و اضطراب مرگ در زنان خانه دار

 

دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین

تهران

آذر 91

 

17

خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، انعطاف پذیری و ابعاد خود کارآمدی:

نقش تجارب معنوی

 

دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین

تهران

آذر 91

 

18

خوش‌بینی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان: مقایسه بر حسب محل تحصیل و جنسیت

 

چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران

تهران

اسفند 91

 

19

میزان اقدام کارکنان اداری به امر به معروف و نهی از منکر: نقش رفتار شهروندی سازمانی

چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران

تهران

اسفند 91

 

20

فرسودگی تحصیلی، سرسختی روان‌شناختی و نگرش نسبت به سیگار کشیدن در دانشجویان

اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

کرج

اردیبهشت 92

 

21

گرایش به رفتارهای پرخطر در دانشجویان: نقش تکانشگری و تنظیم شناختی هیجان

اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

کرج

اردیبهشت 92

 

22

ارزیابی از کیفیت تدریس استاد و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان بهداشت

چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

تهران

اردیبهشت 92

 

23

فرسودگی تحصیلی و آمادگی برای خودراهبری در یادگیری در دانشجویان پرستاری

چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

تهران

اردیبهشت 92

 

24

خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس

پنجمین کنگره ملی سایکوسوماتیک

شهرکرد

خرداد 92

 

25

Maternal and Paternal Involvement, Autonomy Support and Warmth: Predictors of Adolescence Self-Esteem

5th International conference on self-determination theory

New York

June 2013

 

26

Reliability, Factorial Structure and Divergent Validity of Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire- 19 (MSISQ-19)

 

10 th International Iranian MS Congress

Isfahan

October 2013

 

27

Reliability and Convergent Validity of Multiple Sclerosis Self efficacy Scale (MSSS)

 

10 th International Iranian MS Congress

Isfahan

October 2013

 

28

The role of Self efficacy in Multiple Sclerosis Patient’s Vitality and Life Orientation

 

10 th International Iranian MS Congress

Isfahan

October 2013

 

29

Sexual Intimacy and Dysfunction in North Khorasan Multiple Sclerosis Patients

 

10 th International Iranian MS Congress

Isfahan

October 2013

 

30

منابع و علائم استرس آموزشگاهی در معلمان: نقش خلاقیت هیجانی ونظم جویی شناختی هیجان‌ها

 

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

تهران

آبان 92

 

31

اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده در دانشجویان متأهل

 

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

تهران

آبان 92

 

32

نگرش دانشجویان دختر نسبت به مصرف سیگار: نقش تعیین کننده سرسختی روان‌شناختی

 

چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر

 

زاهدان

آبان 92

 

33

میزان خطرپذیری دانشجویان دختر در گرایش به مصرف مواد مخدر، الکل و سیگار:نقش تکانشگری شناختی، حرکتی و مبتنی بر عدم برنامه ریزی

 

چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر

 

زاهدان

آبان 92

 

34

سرمایه اجتماعی در کاربران شبکه های اجتماعی( فیس‌بوک و سرآمد) و غیر کاربران

 

دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران

تهران

اسفند 92

 

35

تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک براحساسات کاربران متأهل ایرانی نسبت به همسر: نقش تعدیل کننده میزان حضور، جنسیت، تحصیلات و سن

 نقش تعدیل کننده میزان حضور، جنسیت، تحصیلات و سن

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

تهران

اردی بهشت 93

 

36

نگرش به ازدواج در کاربران مجرد ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک: نقش تعدیل کننده میزان حضور، جنسیت، تحصیلات و سن

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

تهران

اردی بهشت 93

 

37

اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناختیرفتاری بر بهبود عملکرد خانواده دانشجویان مرد متأهل

 

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

تهران

اردی بهشت 93

 

38

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در هنرجویان کاردانش: نقش برخی شاخص‌های جمعیت شناختی

 

ششمین همایش ملی آموزش

تهران

اردی بهشت 93

 

39

Compare the prevalence rate of mental disorder in female teachers of the first, second and third decade of their employment years

The Third Iranian International congress on Women’s Health

Shiraz

May 2014

 

40

Social contribution, integration, acceptance, Coherence and actualization in 45 years and above old women practitioners

 

The Third Iranian International congress on Women’s Health

Shiraz

May 2014

 

41

ابعاد خودناتوان سازی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دختر

پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

تهران

اردی بهشت 94

 

42

نقش ابعاد خودکارآمدی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان

پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

تهران

اردی بهشت 94

 

43

افکار پارانوئیدی در معلمان: نقش عوامل جمعیت شناختی

اولین همایش ملی سوادآموزی و ارتقای سلامت

وبینار

آبان 94

 

خ)  سوابق همکاری با مجلات علمی

 

 

ردیف

عنوان مجله

نوع همکاری

 

1

International Journal of Education and applied Sciences

دستیار سردبیر

 

2

فصلنامه علوم رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

داور

 

3

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان

داور

 

د)  سوابق همکاری در برگزاری همایش های علمی

 

 

ردیف

عنوان همایش

زمان و مکان برگزاری

نوع همکاری

 

1

همایش منطقه ای تحلیل و بررسی کتب تازه تالیف زبان انگلیسی دوره متوسطه اول

 

24 مهرماه 93- دانشگاه بجنورد

کمیته اجرایی

 

2

اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

18-19 اسفندماه 93- دانشگاه آزاد شادگان

کمیته داوران

 

3

اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

25 اسفند ماه 1393- شیراز

کمیته داوران

 

4

همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی؛ آسیب های اجتماعی و فرهنگی

27 اسفند ماه 1393- وبینار

کمیته داوران

 

5

اولین همایش ملی و دومین همایش منطقه ای اسلام و سلامت روان

2و3 اردیبهشت 1394- هرمزگان

کمیته داوران

 

6

دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری

24 اردیبهشت 94- دانشگاه شهیدبهشتی

کمیته داوران

 

7

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

5 خرداد 1394

کمیته داوران

 

8

اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

25 مرداد 1394- وبینار

کمیته داوران

 

9

دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی؛ آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

24 شهریور 1393- وبینار

کمیته داوران

 

10

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی

20 مهر ماه 1394-وبینار

کمیته داوران

 

11

اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی

30 مهر ماه 1394-وبینار

کمیته داوران

 

12

اولین همایش ملی سوادآموزی و ارتقای سلامت

14 آبان 1394- وبینار

دبیر اجرایی

 

13

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش ایران

28 آبان 1394- وبینار

کمیته داوران

 

14

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران

25 آذر 1394- وبینار

کمیته داوران

 

15

دومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

24 دی 1394- وبینار

کمیته داوران

 

16

سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

30 دی 1394-وبینار

کمیته داوران

 

17

دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

20 بهمن 1394-وبینار

کمیته داوران

 

18

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران

25 بهمن-1394-وبینار

کمیته داوران

 

19

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

اسفندماه 94- دانشگاه آزاد شادگان

کمیته داوران

 

20

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش اسلامی در ایران

اسفند 1394- وبینار

کمیته داوران

 

21

دومین کنفرانس ملی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی

اسفند 1394- تهران

کمیته داوران

 

22

کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی

1395 - وبینار

کمیته داوران

 

23

کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

1395- وبینار

کمیته داوران

 

24

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران

خرداد 1395- شیراز

کمیته داوران

 

25

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

مرداد 1395- تهران

کمیته داوران

 

26

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

خرداد 1395- تهران

کمیته داوران

 

27

همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

تیر 1395-تهران

کمیته داوران

 

28

سومین کنگره علمی و پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی وعلوم فرهنگی و اجتماعی ایران

مرداد 1395- وبینار

کمیته داوران

 

29

پنجمین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری

شهریور 1395- تهران

کمیته داوران

ذ)  سوابق عضویت

 

 

ردیف

نهاد

نوع عضویت

سال شروع

سال خاتمه

 

1

انجمن روان شناسی ایران

پیوسته ارشد

1387

تا کنون

 

2

انجمن روانشناسی تربیتی ایران

پیوسته ارشد

1394

تا کنون

 

3

انجمن ایرانی روانشناسی

پیوسته ارشد

1394

تا کنون

ر) مهارت‌ها

 

 

ردیف

عنوان مهارت

سابقه فعالیت در این زمینه

 

1

تحلیل آماری با بسته نرم افزاری SPSS ،  LISREL، EQS، AMOS

8  سال

 

ز) برگزاری کارگاه های آموزشی

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

سازمان/زمان برگزاری

 

1

طراحی پرسشنامه/ ارزیابی طرح پژوهشی/ اقدام پژوهی

آموزش و پرورش خراسان شمالی/ 1393-1391

 

2

مقاله نویسی علمی- پژوهشی

بنیاد نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد/ بهار 1394

 

3

SPSS مقدماتی

جهاد دانشگاهی خراسان شمالی/ پاییز 1394

 

4

SPSS پیشرفته

جهاد دانشگاهی خراسان شمالی/ پاییز 1394

 

5

معادلات ساختاری با  LISREL، EQS، AMOS

جهاد دانشگاهی خراسان شمالی/ زمستان 1394

 

6

SPSS مقدماتی

آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد/ زمستان 1394

 

7

پروپوزال نویسی/ اقدام پژوهی/ مقاله نویسی علمی- پژوهشی

آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد/ زمستان 1394- بهار 1395

 

8

مقاله نویسی علمی- پژوهشی

جهاد دانشگاهی خراسان شمالی/ بهار 1395

 

س) سوابق اجرایی سازمانی

 

 

ردیف

عنوان

 

1

عضو شورای بررسی نظام پیشنهادات شهرستان فاروج در سال 89

 

2

داور مرحله استانی جابربن حیان در سال 90-89

 

3

عضو ستاد گرامیداشت مقام معلم خراسان شمالی در  سال 90-89

 

4

داور چهاردهمین برنامه معلم پژوهنده خراسان شمالی در سال 90

 

5

داور پایان نامه/گزارش پژوهشی آموزش و پرورش خراسان شمالی در هفته پژوهش و فناوری 90

 

6

عضوکمیسیون تخصصی شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 90

 

7

عضو کمیته برگزاری نمایشگاه هوشمندسازی سال 90

 

8

عضو هیأت داوران ستاد بزرگداشت مقام معلم خراسان شمالی در سال 91-90

 

9

عضو کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 91

 

10

عضو کمیته پژوهشی دانشگاه فرهنگیان در سال 1391

 

11

عضو ستاد ارزشیابی شاخص ها و مولفه های آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 91

 

12

عضو گروه مشاوران جوان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 91

 

13

داور پایان نامه/گزارش پژوهشی آموزش و پرورش خراسان شمالی در هفته پژوهش و فناوری 91

 

14

داور پانزدهمین برنامه معلم پژوهنده خراسان شمالی در سال 91

 

15

عضوشورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 91

 

16

داور آثار دانش آموزی جشنواره نوجوان سالم بخش مقاله نویسی در سال 91

 

17

عضو کانون ملی ازدواج و خانواده کمال در خراسان شمالی سال 91

 

18

عضو کمیته علمی- پژوهشی ستاد بزرگداشت مقام معلم خراسان شمالی در سال 92-91

 

19

عضوکمیسیون تخصصی شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 92

 

20

عضوشورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی 92

 

21

داور  شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده خراسان شمالی در سال 92

 

22

داور پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در مرحله استانی سال 92

 

23

داور جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان مدارس در سال 92

 

24

داورچهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی در مرحله استانی(بخش مطالعه و تحقیق)سال 92

 

25

عضو کمیته علمی- پژوهشی ستادبزرگداشت مقام معلم خراسان شمالی در سال 93-92

 

26

عضوکمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی درسال93

 

27

عضو کارگروه پیش بینی و اینده نگری ستاد آمایش سرزمین خراسان شمالی 93

 

28

عضوشورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی درسال93

 

29

داور هفدهمین برنامه معلم پژوهنده خراسان شمالی در سال 93

 

30

عضو کمیته تولید نرم افزارهای آموزشی آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 93

 

31

مصاحبه گر ستاد مصاحبه گزینش دانشگاه فرهنگیان در سال 94

 

32

عضو کمیته تحقیق و توسعه آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد سال 95-94

 

 

33

عضو کمیته اجرایی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی ناحیه 2 مشهد در سال 95-94

 

34

عضو ستاد جشنواره تخصصی تولید محتوای الکترونیکی ابتدایی ناحیه 2 مشهد در سال 94

 

35

عضو کمیته تحقیق و توسعه اداری آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد در سال 95-94

 

36

عضو کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد

 

37

مسئول کارگروه های 13 گانه اعتبارسنجی کتب درسی پایه دهم در استان خراسان رضوی

 

38

دبیر کارگروه نظارت و ارزیابی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 95-94

 

39

دبیر شورای بررسی محتوای آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش خراسان رضوی سال تحصیلی 95-94

 

40

داور  نوزدهمین برنامه معلم پژوهنده ناحیه 2 مشهد در سال 95

 

41

دبیر کارگروه اجرایی طرح رشد برای رشد آموزش و پرورش خراسان رضوی

 

42

عضو کارگروه آموزش و پژوهش کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش خراسان رضوی

                                                                 
   

منبع : دانا

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

website tracking