۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۳۷

سیاب ممی پور، عاطفه رضایی

رشد اقتصادی و توسعه بازار کار ناحیه‌ای در استان‌های ایران

رشد اقتصادی و توسعه بازار کار ناحیه‌ای در استان‌های ایران
با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست‌گذاری اقتصادی، بررسی رابطه‌ نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سطح استان‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

چکیده

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می‌شود. با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست‌گذاری اقتصادی، بررسی رابطه‌ نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سطح استان‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابجایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان‌ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه‌ای بسیار ضروری است؛ ازاین‌رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان‌های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و این‌که آیا قانون اوکان می‌تواند به‌عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه‌ای، در استان‌های ایران مورداستفاده قرار گیرد. به این منظور از داده‌های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده‌شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان‌ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی‌های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان‌های مجاور نیز است. لذا در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی (SAC) نشان می‌دهد رابطه اوکان در سطح استان‌های ایران مورد تأیید قرار می‌گیرد و توسعه بازار کار ناحیه‌ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان‌های دیگر نیز سرریز می‌کند.

کلیدواژه‌ها: قانون اوکان؛ اقتصادسنجی فضایی؛ نرخ بیکاری؛ رشد اقتصادی

نویسندگان:

سیاب ممی پور: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

عاطفه رضایی: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - دوره 8، شماره 31، تابستان 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس

پربازدیدترین امروز

website tracking