۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۲

اصلاحیه سری پنجم دفترچه کنکور ارشد ۹۷ +جدول

اصلاحیه سری پنجم دفترچه کنکور ارشد ۹۷ +جدول
سری پنجم اصلاحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ منتشر شد. داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب ۲۴ خرداد فرصت دارند انتخاب رشته کنند.
 

خبرگزاری مهر: سری پنجم اصلاحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ منتشر شد. داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب ۲۴ خرداد فرصت دارند انتخاب رشته کنند.

این اصلاحیه‌ها مربوط به پژوهشکده امام خمینی (س)، دانشگاه صدا و سیما و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر است.

شرایط و ضوابط سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در بخش پیوست‌های دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد درج شده است که داوطلبـان لازم است ضمن مطالعه دقیق آنها، با مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی دانشگاه‌ها نیز از جزئیات آن مطلع شوند.

پذیرش در کلیه رشته محل‌های پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی از طریق مصاحبه صورت خواهد گرفت. متقاضیان تحصیل در رشته‌های این پژوهشـکده بـرای اطلاع از شرایط عمـومی پذیرش دانشجو، به وبگاه پژوهشکده مراجعه کنند.

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است علاوه بر شرایط مندرج در صفحه ۲۴۹ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ کلیه دانش آموختگان دانشگاه صدا و سیما در صورت احراز شـرایط علمـی و صـلاحیت عمومی، به استخدام سازمان صدا و سیما در خواهند آمد.

شرایط پذیرش دانشجو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دوره‌های با همکاری سازمان مدیریت صنعتی از طریق مصاحبه است. محل اصلی تحصـیل پذیرفتـه شـدگان در دانشـگاه صـنعتی خواجـه نصیرالدین طوسی است. برخی از دروس نیز در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد.

مدرک تحصیلی دانش آموختگان منحصراً توسط دانشگاه و با قید «با همکـاری سازمان مدیریت صنعتی» صادر می‌شود. اولویت پذیرش دانشجو در رشته مدیریت کسب و کار با متقاضیانی است که از سابقه کار در حوزه‌های مرتبط با این رشته برخوردار باشند.

رشته و کدضریب دوره تحصیلی کدمحل تحصیل دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان رشته / گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
۱۱۰۷ - تاریخ (کد ضریب ۲) روزانه ۲۶۱۷۰ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی تاریخ گرایش تاریخ انقلاب اسلامی ۶ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۰۸- مجموعه علوم اجتماعی (کد ضریب ۳) روزانه ۲۶۱۷۱ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی جامعه شناسی انقلاب اسلامی ۶ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۱۲-مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و حقوق (کد ضریب ۱) روزانه ۲۶۱۷۲ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی ۶ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۱۳- مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام (کد ضریب ۱) روزانه ۲۶۱۷۳ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی عرفان اسلامی ۳ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۱۴- مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ ادیان (کد ضریب ۱) روزانه ۲۶۱۷۴ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی عرفان اسلامی ۳ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۲۶- مجموعه حقوق (کد ضریب ۳) روزانه  ۲۶۱۶۸ دانشگاه تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۶ نفر نیمسال اول  
نوبت دوم ۲۶۱۶۹ دانشگاه تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۴ نفر نیمسال اول  
۱۱۳۰ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد ضریب ۴) روزانه  ۲۶۱۷۵ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی اندیشه سیاسی در اسلام ۶ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده
۱۱۳۸- مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب ۱) روزانه  ۲۶۱۷۹ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران علوم ارتباطات اجتماعی ۱۰ نفر نیمسال اول فقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه  ۲۶۱۷۸ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران علوم ارتباطات اجتماعی ۵ نفر نیمسال اول فقط زن– شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم ۲۶۱۸۰ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران علوم ارتباطات اجتماعی ۱۵ نفر نیمسال اول شرایط در انتهای دفترچه
۱۱۳۸- مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب ۲) روزانه  ۲۶۱۸۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت رسانه ۱۰ نفر نیمسال اول فقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه  ۲۶۱۸۱ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت رسانه ۵ نفر نیمسال اول فقط زن– شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم ۲۶۱۸۳ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت رسانه ۱۵ نفر نیمسال اول شرایط در انتهای دفترچه
۱۱۴۸-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (کد ضریب ۱) نوبت دوم ۲۶۱۸۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی ۱۵ نفر نیمسال اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
نوبت دوم ۲۶۱۸۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مدیریت کسب و کار گرایش مالی ۱۵ نفر نیمسال اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
۱۲۵۱-مجموعه مهندسی برق (کد ضریب ۵) روزانه  ۲۶۱۸۵ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم ۷ نفر نیمسال اول فقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه  ۲۶۱۸۴ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم ۳ نفر نیمسال اول فقط زن– شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم ۲۶۱۸۶ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم ۱۰ نفر نیمسال اول شرایط در انتهای دفترچه
۱۲۵۷-مجموعه مهندسی شیمی (کد ضریب ۱) روزانه  ۲۶۱۷۶ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی شیمی گرایش مدلسازی، شبیه سازی و کنترل ۶ نفر نیمسال اول -
نوبت دوم ۲۶۱۷۷ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی شیمی گرایش مدلسازی، شبیه سازی و کنترل ۴ نفر نیمسال اول -
۱۲۵۹- مهندسی صنایع (کد ضریب ۲) نوبت دوم ۲۶۱۸۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان ۱۰ نفر نیمسال اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
۱۲۵۹- مهندسی صنایع (کد ضریب ۴) نوبت دوم ۲۶۱۹۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین کلان ۱۰ نفر نیمسال اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
  کد خبر
منبع : فردا

پربازدیدترین امروز

website tracking