۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۲

گزارش تکان دهنده بانک مرکزی از تورم 30درصدی مسکن در تهران/معاملات از نصف کمتر شد

گزارش تکان دهنده بانک مرکزی از تورم 30درصدی مسکن در تهران/معاملات از نصف کمتر شد
در فروردین ماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 55.3 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.5 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397 برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

بر اساس این گزارش در فروردین ماه سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3 درصد کاهش نشان می دهد. حجم معاملات در فروردین ماه طبق روال هر ساله و تحت تاثیر تعطیلات نوروز در سطحی بسیار پایین تر از سایر ماه های سال رقم خورده و لذا کاهش تعداد معاملات ثبت شده در این ماه نسبت به ماه قبل، عمدتا ناشی از این موضوع است.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.5 درصد افزایش نشان می دهد. لازم به ذکر است، گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران است.

1- حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال 1397 حاکی از آن است که از مجموع 5046 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 42.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین ماه سال قبل 3.2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال 1397 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.5 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 2 و 4 هر کدام با سهم یکسان 8.4 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 2، 4، 10، 14، 8، 7، 15، 11 و 1) بوده و 12 منطقه باقی مانده 28.9 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

2- تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال 1397، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2 درصد کاهش و 29.5 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 (معادل 46.7 درصد)  و کمترین میزان رشد به منطقه 19 (معادل 4.0 درصد)  تعلق دارد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت  یک متر مربع  زیربنای مسکونی معامله شده معادل 116.4 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 26.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 43.9 و 33.9  درصد افزایش نشان می دهد.

3- تحولات اجاره بهای مسکن در فروردین ماه سال 1397 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.4 و 9.3 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یکساله تنظیم می شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می دهد سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 33.1 درصد است.

4- جمع بندی

در فروردین ماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 55.3 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.5 درصد افزایش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 5 هزار فقره بود که نسبت به فروردین ماه سال 1396 معادل 6.3 درصد کاهش دارد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در فروردین ماه سال 1397 موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره است به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10 و 1.3 درصد رشد نشان می دهد.

کلیدواژه ها :افزایش قیمت
منبع : تسنیم

پربازدیدترین امروز

website tracking