۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۳۷

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی; معصومه حمیدی

بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات

بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است.

چکیده

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله‌ای گفته می‌شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می‌انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می‌رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.

کلمات کلیدی:   معامله; صحت; فساد; جهت نامشروع; حق الله; حق الناس

نویسندگان:

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی; معصومه حمیدی

فصلنامه فقه و اصول – سال 49، شماره 4، پیاپی 111، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس

پربازدیدترین امروز

website tracking