۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۵۴

شهناز کریم زاده سورشجانی، زهراء روح اللهی امیری، حسین ایزدی

بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک

بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک
مقاله حاضر، کوشیده است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی پس از بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی این منطقه در دوره ایوبیان و ممالیک، بدین پرسش پاسخ دهد که جریان‌های فکری اثرگذاری که دامنه نفوذ خود را به عنوان میراثی تاریخی در این منطقه به یادگار گذاشته‌اند، کدام‌اند؟

چکیده

منطقه راهبردی شام قدیم، شامل: سوریه، اردن، لبنان و فلسطین امروزی در بازه مهمّ تاریخی ایوبیان (567ـ658ق) تا پایان ممالیک (648ـ923ق)، شاهد مهم‌ترین رویدادهای تاریخ سیاسی خود، یعنی تداوم جنگ‌های صلیبی و حمله مغولان بود. این رویدادهای نظامی و سیاسی در کنار اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن دوره، زمینه‌ساز پیدایش رویکردهای فکری گوناگونی در میان اهل‌سنّت و شیعیان امامی‌مذهب این منطقه شد. بازشناسی جریان‌های فکری منطقه شامات می‌تواند در شناخت ریشه‌های تاریخی رویدادهای سیاسی و اندیشگی کنونی این بخش از جهان اسلامی سودمند باشد.
مقاله حاضر، کوشیده است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی پس از بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی این منطقه در دوره ایوبیان و ممالیک، بدین پرسش پاسخ دهد که جریان‌های فکری اثرگذاری که دامنه نفوذ خود را به عنوان میراثی تاریخی در این منطقه به یادگار گذاشته‌اند، کدام‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در این زمینه، از رشد تصوف و پیدایش برخی جریان‌های منحرف شیعی و سنّی و نیز تعصب‌ورزی در برخورد با بزرگان اندیشه می‌توان یاد کرد

کلیدواژه‌ها: شامات؛ ایوبیان؛ ممالیک؛ سلفیگری؛ تاریخ شیعه

نویسندگان:

شهناز کریم زاده سورشجانی: دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 زهراء روح اللهی امیری: استادیار گروه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه باقر العلوم(ع)

 حسین ایزدی: استادیار گروه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه باقر العلوم(ع)

فصلنامه تاریخ اسلام - دوره 18، شماره 2، مسلسل 70، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس

پربازدیدترین امروز

website tracking