۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۴

مفاسدبنزین دونرخی بیشتر است یا مفاسد حذف کارت سوخت؟

منافع کلان بنزین چند نرخی در مقایسه با مفاسد اندک آن قابل صرفنظر کردن است و اجرای مصوبه مجلس مبنی بر توزیع بنزین دو نرخی به نفع کشور است و نمی توان به بهانه مبارزه با مفاسد بنزین دو نرخی، هزینه ناشی از افزایش مصرف و قاچاق بنزین را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
منبع : شفاف

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

website tracking